Klubbinfo

Föreningar har alltid stadgar att följa, så ock LRK och dess regioner. Där regleras bl a hur styrelsen ska se ut, att det ska finnas en vald valberedning samt valda revisorer. Årsmötet (eg Regionmötet) är medlemmarnas möjlighet att påverka både valen och verksamheten samt övriga beslut som berör regionen i stort. Därför är det viktigt att man besöker sitt årsmöte och utövar sin demokratiska rätt att säga sin mening.

Stadga Regioner >>                     Stadga LRK >>

Uppdrag och verksamhet

Labradorklubbens primära uppdrag från moderorganisationen SSRK (Svenska Spaniel och Retrieverklubben) är att ta hand om rasen när det gäller hälsa och avel. Labradorklubben har inte ansvaret för rasen, det har SSRK, men rasklubbarna har ett delegerat uppdrag att på bästa sätt förvalta rasen.

I förvaltningen ingår även exteriör och mentalitet och regionernas uppdrag är att arrangera hundägarutbildningar, utställningar och jaktprov samt även Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R). Sistnämnda är inget test utan en beskrivning av hundens reaktion på olika stimulans. På så sätt kan hundägaren och inte minst uppfödaren, få reda på vilka egenskaper den unga hunden besitter och kanske även vad den är lämplig att utbildas inom.

Svenska Spaniel och Retrieverklubben
är en specialklubb, har i sin tur uppdrag från SKK (Svenska Kennelklubben) att ta hand om fjorton raser, däribland då labrador. SSRK är SKKs största specialklubb för jakthundsraser och den nästa största specialklubben totalt, efter SBK (Sv Brukshundklubben).

Den ras som har toppat listan på mest populära  hundraser inom SKK under de senaste åren, är just labrador. Ett viktigt avelsansvar att förvalta väl.

Inom labradorrasen finns två varianter, som är avlade för olika uppgifter, en jaktvariant och en variant som siktar även på det exteröra idealet. Båda typer och dess ägare exakt är lika välkomna i Labradorklubben och dess regioner


Anmälan vid mailutskick vid aktiviteter


Vill du vara säker på att inte missa en aktivitet som sker i klubben. Då ska du anmäla dig till dessa mailutskick


Tryck på knappen nedan "Anmäl till mailprenumeration" och fyll i formuläret.


Ibland kan det hända att första mailet hamnar i skräpposten, har du inte fått mailet så kontrollera där först.Styrelse 2024

Ordförande: 1 år - omval (2024)
Anders Hallgren
070-663 06 36
E-post


Vice ordförande: 1 år kvar (2023-2024)

Utbildning
Supplenat

Jennie Lindqvist
0761095988
E-post


Kassör: 2 år - nyval (2024-2025)
Per Fohlin
E-post


Sekreterare: 1 år kvar (2023-2024)
Eva Löfqvist 
060-218 05
E-post


Ledamot: 2 år - omval (2024-2025)
Jakt

Agneta Östlund
070-274 25 41
E-post


Ledamot: 1 år kvar (2023-2024)
Ros-Marie Lundgren

070-175 57 80
E-post


Suppleant: 1 år kvar (2023-2024)
Utställning
Elisabeth Lundin
070-663 56 32

E-post


Mittlabbens

PG: 629 02 61-4

Swish
Kursanmälan: 123 010 66 74
Exteriör: 123 057 16 46
Viltförsäljning: 123 235 04 52
Fika/mat: 123 242 00 24
Provanmälan: 123 564 69 22Tidningen
Är du medlem i LRK, får du fyra gånger om året vår fina tidning Labradoren i brevlådan. Där kan du läsa det mesta som händer i klubben och inom rasen.

Övriga regioner

Vill du besöka övriga regioners hemsidor? Kanske kul att se vad de har för sig.

Där hittar du också de regionbrev som huvudstyrelsen skickar ut fyra ggr per år.

klicka här >>

Revisorer 2024

Annelie Stridsberg

Maria Öberg

Revisorersuppleant Maggan Sjödin
Margot Engström


Valberedning 2024

Nina Berglund Norlin, sammankallande (2024)

Mari Berglund, (2023-2024)
Helena Heden Ström (2024-2025)