Aktiviteter

Mera?

Vill du har fler aktiviteter, t ex kurser, studiecirklar, och annat, så hör av dig till styrelsen.

Länkar

Jaktprovsregler B
(SSRK/LRKs off prov)

Anvisningar B-prov

Vad är ett jaktprov?

SSRK Prov
(anm till off prov o WT)

Utställningsregler
(LRKs inoff utst)

Utställningsregler
& Championat

(SKKS regler off utst)

Läs om FB-R (SSRK)
(Funk.beskr. retriever)


Mittlabbens pg
629 02 61-4


Ordförklaring:

Officiell = resultatet stamboksförs hos SKK och kan, beroende på klass och prisvalör, meritera till ett championat.

Inofficiell = resultatet registreras inte någonstans. Visst är det tävling men här handlar det mer om att få reda på var hunden står i sin träning innan man ställer upp på officiella prov och utställningar.

Då Mittlabbens geografiska område
är mycket stort, hela 18 % av Sveriges yta och sträcker sig tvärsöver från norska gränsen till kusten i öster, så är det av förklarliga skäl svårt att skapa aktiviteter överallt i detta jätteområde.

Det mesta sker därför efter kusten och ibland en bit in i Jämtland. Allt beror på var iniativtagare och fr a instruktörer, är bosatta.


INSTÄLLT p.g.a. Coronakrisen

Prova-på-dag 2020
Här kan du prova på lite av det vi sysslar med - apportering, spår, valpkontakt, ringträning (att visa hund på utställning). Samt fika. Passar hela familjen och bra tillfälle att lära känna andra labbeägare i området. Medlemskap krävs ej men förhoppningsvis vill du bli medlem efteråt.


Vi återkommer med mer info om nya datum

Inofficiell utställning 2020
29 nov (1:a Advent)

Efter flera års uppehåll, planeras en infofficiell utställning till hösten, troligtvis i Sundsvallstrakten. Mer info senare.

Working Test 2020   INSTÄLLT!!!
SSRKs avdelning Västernorrland anordnar ett Working Test (WT) senare i vår, som består av fem stationer. En av dessa bemannas av Mittlabben och vi behöver funktionärer hit. Ett roligt uppdrag!

Man kan också starta där, anmälan genom SSRK Prov.

WT är en ren apporteringstävling (dummies) med poängbedömning och hunden ska utföra fr a markeringsarbete. Skott avlossas.
Mer info senareFB-R
Funktionsbeskrivning retriever
anordnas efter behov. Här utsätts hunden för olika situationer som den ska lösa och man får ett protokoll efteråt där man kan läsa hur det gick. Hunden bör vara ganska otränad och ung, för ett rättvist resultat.

Kontakta styrelsen om du vill deltaga på ett FB-R så kanske vi kan arrangera ett om det blir tillräckligt många.

Det behövs också medlemmar som utbildar sig till funktionärer på FB-R. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Inofficiellt jaktprov 2020
4 juli, nybörjarklass.

Som under många år tidigare, planeras ett inofficiellt jaktprov i sommar, troligtvis i vackra Mäja Fäbodar, någon kilometer efter E4, norr om Ullånger.

Hit kan den som kommit en bit på väg med apporteringsarbetet, anmäla sig.

Ofta anmäles andra retrieverraser också. Platsen är utmärkt för både en prövning av hundar och att vistas i för oss människor då fäboden innehåller bord och bänkar att sitta vid. Här kan man även bada vid en fin strand (så länge man inte stör de arbetande hundarna) .

Mer information kommer senare.

Officiellt jaktprov 2020

Under hösten sker som vanligt ett off jaktprov (B) i Galtström, några mil söder om Sundsvall.

Medarrangör är Flatklubben och de båda klubbarna ansvarar för var sin dag med olika klasser. Som retrieverägare kan man anmäla sig till båda prov.

Hit anmäler man sig genom SSRK Prov.
Mer info kommer här under våren.

Vill du vara funktionär?

Utan funktionärer kan vi inte anordna någon av dessa aktiviteter.

Till utställningen behöver vi entrépersonal, P-vakter, fikaansvariga och många fler.

Till jaktprov o WT  behövs roddare, skytt, kastare, utläggare m fl.

Hör av dig till styrelsen att du vill hjälpa till. Vi behöver dig verkligen!

Copyright  Mittlabben, 2020                                           Ansvarig utgivare: Ordförande                                      Design Webbans Illustrationer