Mera?

Vill du har fler aktiviteter, t ex kurser, studiecirklar, och annat, så hör av dig till styrelsen.

Länkar

Jaktprovsregler B
(SSRK/LRKs off prov)

Anvisningar B-prov

Vad är ett jaktprov?

SSRK Prov
(anm till off prov o WT)

Utställningsregler
(LRKs inoff utst)

Utställningsregler
& Championat

(SKKS regler off utst)

Läs om FB-R (SSRK)
(Funk.beskr. retriever)Mittlabbens pg
629 02 61-4


Ordförklaring:

Officiell = resultatet stamboksförs hos SKK och kan, beroende på klass och prisvalör, meritera till ett championat.

Inofficiell = resultatet registreras inte någonstans. Visst är det tävling men här handlar det mer om att få reda på var hunden står i sin träning innan man ställer upp på officiella prov och utställningar.

Då Mittlabbens geografiska område
är mycket stort, hela 18 % av Sveriges yta och sträcker sig tvärsöver från norska gränsen till kusten i öster, så är det av förklarliga skäl svårt att skapa aktiviteter överallt i detta jätteområde.

Det mesta sker därför efter kusten och ibland en bit in i Jämtland. Allt beror på var iniativtagare och fr a instruktörer, är bosatta.

Gemensamma träningar

Under hösten erbjuder vi in till gemensamma träning för medlemmar med fokus på olika teman för varje träff.


Kostnad: Gratis

Krav på medlemskap i Labradorklubben.


Träffarna är inte instruktörsledda, utan du lägger själv upp din träning på den nivå du är på. Vi hjälps alla åt att vara figuranter till varandra och att komma på med idéer och övningar. Vi bidrar alla tillsammans till att träningstillfället blir så bra som möjligt Nya som erfarna är välkommen.


Vi annonserar om dessa träninger på vår facebook-sida, tryck här.Utställningar 2023
Var, när och vilka dömer  vår ras, läs mer Här

Mail med info skickas till alla medlemmar lite då och då. Om du är medlem och inte fått mail, kan det bero på att vi inte har din mailadress eller att vi har fel mailadress.

I så fall kontakta Lillemor 070-3887417.FB-R
Funktionsbeskrivning retriever

Länk till beskrivningstillfällen finns här

Här utsätts hunden för olika situationer som den ska lösa och man får ett protokoll efteråt där man kan läsa hur det gick. Hunden bör vara ganska otränad och ung, för ett rättvist resultat.

Kontakta styrelsen om du vill deltaga på ett FB-R så kanske vi kan arrangera ett om det blir tillräckligt många.

Det behövs också medlemmar som utbildar sig till funktionärer på FB-R. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Mittlabbens Officiellt B-prov 2023 


Tack alla för ett fantastiskt prov-år! Nu planerar vi inför 2024.


Vill du vara funktionär?

Utan funktionärer kan vi inte anordna någon av dessa aktiviteter.

Till utställning behövs entrépersonal, P-vakter, fikaansvariga och många fler.

Till jaktprov o WT  behövs roddare, skytt, kastare, utläggare m fl.

Hör av dig till styrelsen att du vill hjälpa till. Vi behöver dig verkligen!