Klicka på loggan så kommer du till Labradorklubbens centrala hemsida.

Webbadmin Jennie


Sidan publicerades

7 mars 2020.

Mittlabben

är en till ytan mycket stor region inom Labrador retrieverklubben, som omfattar fyra landskap i Sveriges mitt och som tillsammans utgör 18% av Sveriges yta:

Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen.

Här vi tillgång till allt - fjäll, hedar, skogar, sjöar, kust och hav. Och de tre mäktiga älvarna Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven rinner genom Mittlabbens område.

Det finns fjorton regioner (varav två är f t vilande) som alla lyder direkt under moderklubben, Labradorklubben (LRK) som är en rasklubb, tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK.

MITTLABBENs aktivitetsgrupp startades av ett gäng entusiaster 1998 och på våren 1999 avhölls det första årsmötet. 2005 blev alla aktivitetsgrupper ombildade till regioner och fick stadgar som reglerade verksamheten.

MITTLABBEN har idag ca 160 medlemmar.

Alla som löser medlemskap i Labradorklubben tillhör automatiskt den region där man är bosatt. Någon ytterligare medlemsavgift betalar man alltså inte.

Du och din hund är varmt välkommen till oss i Mittlabben.


Anmälan vid mailutskick vid aktiviteter


Vill du vara säker på att inte missa en aktivitet som sker i klubben. Då ska du anmäla dig till dessa mailutskick


Tryck på knappen nedan "Anmäl till mailprenumeration" och fyll i formuläret.


Ibland kan det hända att första mailet hamnar i skräpposten, har du inte fått mailet så kontrollera där först.